Giải pháp nào để xử lý nợ xấu hiệu quả hơn?

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mua nợ xấu giống như tách "con nghiện" ra khỏi cộng đồng, xét về lợi ích tổng thể làm lành mạnh hệ thống ngân hàng và vẫn đảm bảo
Giải pháp nào để xử lý nợ xấu hiệu quả hơn?

TS. Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM:

IMG

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mua nợ xấu giống như tách "con nghiện" ra khỏi cộng đồng, xét về lợi ích tổng thể làm lành mạnh hệ thống ngân hàng và vẫn đảm bảo nguyên tắc chi phí tối thiểu. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm được nợ xấu như kỳ vọng đòi hỏi nhiều yếu tố khác.

Khó khăn lớn nhất tôi nghĩ là cơ chế để xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc. Việc xử lý khối tài sản đã mua và sẽ mua đang là thách thức lớn, nhưng dù sao VAMC cũng là một sự lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh nguồn lực tài chính còn hạn chế và không được sử dụng ngân sách. Song, để xử lý dứt điểm nợ xấu, cần thời gian và sự hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động của VAMC, đặc biệt là những việc liên quan đến hình thành cơ chế cho thị trường mua bán nợ, trong đó tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quyền của chủ nợ theo Bộ luật Dân sự, thủ tục phát mại tài sản thế chấp,... đang là trở ngại rất lớn trong quá trình thanh lý tài sản thế chấp.

 

TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

IMG

Nợ xấu là một trong hai vấn đề còn tồn tại, chưa giải quyết dứt điểm được trong lĩnh vực ngân hàng những tháng đầu năm 2015. Cho đến thời điểm này, các vấn đề về cơ chế giải quyết nợ xấu vẫn đang tắc. Ví dụ như, tài sản thế chấp là bất động sản mà qua thời gian cũ nát thì đánh giá lại thế nào, ai có quyền đánh giá, các cơ quan nhà nước hay chỉ VAMC có quyền?
VAMC đã đi vào hoạt động nhưng chưa thể giải quyết được tận gốc vấn đề nợ xấu. Theo kinh nghiệm thế giới và hoàn cảnh của Việt Nam, có 3 giải pháp để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều hơn, kiên quyết hơn, thậm chí hoạt động không còn lãi, chỉ cần hoạt động, hòa vốn cũng được. Thứ hai là giải quyết tồn tại về mặt pháp lý, đó là có giao quyền cho VAMC tự định giá tài sản để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ hay không, phạm vi hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia giải quyết nợ xấu (công an, tòa án, viện kiểm sát…) như thế nào? Cuối cùng là phát hành loại trái phiếu riêng cho ngân hàng.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính - ngân hàng:
IMG
Cho đến nay VAMC đã mua được khoảng 150.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt thay vì bằng tiền mặt, nhưng mới chỉ thu hồi được khoảng hơn 8.000 tỷ đồng, tức khoảng hơn 5% tổng dư nợ nợ xấu đã mua. Con số này chứng tỏ VAMC còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến các quy định pháp lý, thủ tục… đối với việc xử lý số tài sản mua từ các ngân hàng thương mại. Chúng ta chưa có thị trường mua bán nợ, do đó kết quả xử lý nợ phụ thuộc nhiều vào kết quả xử lý thu hồi, phát mại tài sản và bán nợ xấu.
Với mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu trên sổ sách của các ngân hàng về 3% vào cuối năm, Ngân hàng Nhà nước có thể làm được. Nhưng giải quyết nợ xấu ở tầm vi mô thì cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tăng cường khả năng thanh lý tài sản bảo đảm của VAMC. Chỉ khi nào VAMC có đầy đủ quyền để tự xử lý tài sản bảo đảm mà không lệ thuộc vào sự hợp tác của con nợ và ngân hàng là chủ nợ đầu tiên thì lúc đó mới có thể kỳ vọng VAMC xử lý nợ xấu đã mua một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, Quốc hội cần đưa ra một luật riêng về xử lý nợ xấu quốc gia để tránh sự chồng chéo của nhiều quy định liên quan đến tài sản bảo đảm…
 Nguyệt Minh (tổng hợp)

ngocthanh