Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều cải thiện

(BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, chi đầu tư phát triển tháng 10/2016 đạt 24.340 tỷ đồng, ước thực hiện 10 tháng đạt 163,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều cải thiện

Bộ Tài chính nhận định, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã có nhiều cải thiện trong những tháng gần đây nhờ các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn. Ước đến hết tháng 10, lũy kế vốn đầu tư nguồn NSNN cho các dự án khoảng 161,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 69,6% dự toán năm); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 44,1% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 54% dự toán năm).               

Nguyệt Minh