Giải ngân được hơn 20% gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở, kể từ ngày 1/6/2013 (Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP
Giải ngân được hơn 20%  gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở, kể từ ngày 1/6/2013 (Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) đến ngày 25/2/2015, các ngân hàng mới cam kết cho vay được 10.796 tỷ đồng, giải ngân được 6.187 tỷ đồng.

 

Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 14.064 hộ với số tiền là 6.376 tỷ đồng; đã giải ngân cho 14.042 hộ với số tiền là 4.427 tỷ đồng. Đối với tổ chức, ngân hàng cam kết cho vay 34 dự án với số tiền là 4.420 tỷ đồng; đã giải ngân cho 31 dự án, dư nợ là 1.760 tỷ đồng.

 

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), chuyển đổi nhà ở thương mại sang NƠXH, điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại. Hiện có 88 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, tăng 14 dự án so với cuối năm 2014, từ 36.113 căn hộ đăng ký ban đầu nay xin điều chỉnh thành 49.199 căn hộ; 62 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang NƠXH, tăng 2 dự án so với cuối năm 2014 với quy mô xây dựng khoảng 41.769 căn hộ.

 

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội, như: chương trình Nhà ở cho người có công; chương trình Tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2); chương trình Nhà ở sinh viên; chương trình Nhà ở công nhân; chương trình Nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Cao Dung

ngocthanh