Giá vật liệu xây dựng ổn định giúp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động xây dựng từ đầu năm có nhiều cải thiện và đạt kết quả khá.
Giá vật liệu xây dựng ổn định giúp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động xây dựng từ đầu năm có nhiều cải thiện và đạt kết quả khá.

 

Cụ thể, giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá hiện hành ước tính đạt 660,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm: khu vực nhà nước đạt 58 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,8%; khu vực ngoài nhà nước đạt 561,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,3%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 266,5 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 106,5 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 214,8 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 73,1 nghìn tỷ đồng.

 

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số yếu tố chủ yếu đã góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng trong những tháng qua là: Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường; giá xăng, dầu giảm nên giá thành nguyên, vật liệu xây dựng ổn định, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; chính sách tài chính, tiền tệ tiếp tục phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Những thuận lợi đó góp phần thúc đẩy việc thu hút và giải ngân vốn đầu tư, tác động đến tăng trưởng toàn nền kinh tế. 

T.Tuyết

ngocthanh