Gia Lai: Dự án, gói thầu chuyển tiếp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư mới

Những hạng mục, gói thầu thuộc các dự án chuyển tiếp được hưởng chính sách ưu đãi mới khi đáp ứng quy định cũng như các dự án mới thuộc 9 nhóm ngành nghề, lĩnh vực được khuyến khích, hỗ trợ đầu tư (KKHTĐT).
Gia Lai: Dự án, gói thầu chuyển tiếp  được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư mới

Những hạng mục, gói thầu thuộc các dự án chuyển tiếp được hưởng chính sách ưu đãi mới khi đáp ứng quy định cũng như các dự án mới thuộc 9 nhóm ngành nghề, lĩnh vực được khuyến khích, hỗ trợ đầu tư (KKHTĐT).

 

Đó là những nội dung mà nhà thầu, nhà đầu tư (NĐT) cần lưu tâm khi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND quy định về một số chính sách KKHTĐT áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai (QĐ21) chính thức có hiệu lực.

 

Các gói thầu chuyển tiếp được hưởng ưu đãi

Theo UBND tỉnh Gia Lai, NĐT khi thực hiện các dự án đầu tư (DAĐT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định chung của pháp luật, còn được hưởng một số chính sách KKHTĐT do UBND tỉnh Gia Lai ban hành tại QĐ21. 

 

QĐ21 có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay (ngày 22/9/2015) và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo quy định về điều khoản chuyển tiếp nêu tại QĐ21 thì những dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày QĐ21 có hiệu lực thi hành, đáp ứng các điều kiện ưu đãi về đất đai theo quy định của Chính phủ, nhưng chưa được thể hiện tại Giấy chứng nhận đầu tư thì được đăng ký để bổ sung các nội dung được ưu đãi theo quy định.

IMG

Nhà đầu tư khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định chung của pháp luật, còn được hưởng một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư tại Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND

Ảnh: LTT

Những dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày QĐ21 có hiệu lực thi hành mà đáp ứng được các điều kiện ưu đãi, hỗ trợ, không trái với các quy định của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại của dự án tính từ ngày QĐ21 được áp dụng thi hành; đặc biệt, được hỗ trợ cho các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án thực hiện sau khi QĐ21 được áp dụng thi hành. Ngoài ra, không hỗ trợ và không hồi tố chi phí đối với các hạng mục đầu tư, gói thầu đã thực hiện trước khi QĐ21 được áp dụng thi hành.

 

Đồng thời, để hỗ trợ tối đa cho NĐT, QĐ21 cũng quy định: “Trường hợp cùng một thời điểm, dự án đủ điều kiện để hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau, NĐT được lựa chọn mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất.” 

 

Bên cạnh đó, theo UBND tỉnh Gia Lai, trường hợp dự án có hai NĐT trở lên quan tâm tham gia đăng ký đầu tư thì UBND Tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn NĐT đáp ứng được yêu cầu của dự án theo quy định hiện hành.

 

Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư 9 nhóm ngành nghề, lĩnh vực

QĐ21 nêu rõ Danh mục 9 nhóm ngành nghề, lĩnh vực KKHTĐT, bao gồm: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại; Đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp; Đầu tư xây dựng và khai thác các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hoá lịch sử với quy mô từ 20 ha trở lên; Sản xuất các sản phẩm từ cao su; Sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt; Chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình UTZ, 4C và VietGAP); Chế biến sản phẩm hồ tiêu: tiêu hạt và tiêu bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình VietGAP); Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 

Theo UBND tỉnh Gia Lai, các dự án thuộc ngành nghề, lĩnh vực KKHTĐT nêu trên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về: san lấp mặt bằng, rà phá bom mìn, hạ tầng kỹ thuật; chi phí lập DAĐT, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; và kinh phí tham gia triển lãm, chợ công nghệ.

 

Cụ thể, các DAĐT ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt bằng và rà phá bom, mìn nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. Các DAĐT này cũng được ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (đường giao thông, cấp điện, cấp nước) theo hai mức: mức 50% kinh phí đầu tư đối với các hạng mục đầu tư hạ tầng, kỹ thuật gắn với hoạt động dân sinh, nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án và mức 30% kinh phí đầu tư đối với các hạng mục đầu tư hạ tầng, kỹ thuật không gắn với hoạt động dân sinh, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. 

 

Đối với các DAĐT xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt bằng và rà phá bom mìn cho NĐT nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.

 

Đối với các dự án có quy mô đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, nằm trong các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí san lấp mặt bằng và rà phá bom mìn cho NĐT nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án.

 

Các dự án thuộc ngành nghề, lĩnh vực KKHTĐT cũng được hỗ trợ 30% chi phí lập DAĐT, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

 

Ngoài ra, ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí 1 lần/năm cho mỗi doanh nghiệp có DAĐT trên địa bàn Tỉnh tham gia các cuộc triển lãm, chợ công nghệ ở trong nước và nước ngoài theo các điều kiện quy định với mức hỗ trợ thấp nhất là 30 triệu đồng và cao nhất là 80 triệu đồng.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hoàng Công Lự, hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí một khoản kinh phí trong dự toán ngân sách để thực hiện các chính sách KKHTĐT nêu tại QĐ21. Định kỳ 3 năm một lần, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Tỉnh công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo phù hợp với Danh mục lĩnh vực KKHTĐT tại QĐ21 và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 

QĐ21 cũng quy định rõ trách nhiệm của NĐT và các cơ quan liên quan nhằm thực hiện tốt chính sách mới này và được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn Gia Lai trong thời gian tới.

THL

ngocthanh