Gần 8.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

(BĐT) - Theo danh mục Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Km0-Km59+594) giai đoạn 1 vừa được Ban Quản lý dự án 1 thuộc Bộ Giao thông vận tải công bố, dự án này sẽ thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT với tổng vốn đầu tư 7.973 tỷ đồng.

Là một phần thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, mục tiêu của Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là nhằm tạo tuyến đường kết nối hoàn chỉnh với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần tạo ra mối liên kết thuận tiện giữa các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai với TP.HCM, Vũng Tàu, giữa khu vực phía Nam với Tây Nguyên; từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.          

Việt Thắng