Gần 24.000 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Đồng Tháp

(BĐT) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư trên nhiều lĩnh vực với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 24.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những năm gần đây, Đồng Tháp là ngôi sao sáng về môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng Tháp đã có nhiều hình thức xúc tiến, kêu gọi, lắng nghe để giải quyết trên tinh thần Nhà nước, người dân, doanh nghiệp cùng thắng, như cà phê doanh nhân, một cửa liên thông hiện đại, hội quán của nông dân… Thủ tướng tin tưởng, với định hướng và cách làm của Đồng Tháp, kinh nghiệm, lượng vốn, trí tuệ của các chuyên gia, nhà đầu tư, nhất định Đồng Tháp sẽ cất cánh.

Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khai trương hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Đồng Tháp (tại địa chỉ egov.dongthap.gov.vn).

Việt Anh