Gần 2.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay” nhằm mục tiêu phát triển thành cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu với trang thiết bị hiện đại, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin
Gần 2.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay” nhằm mục tiêu phát triển thành cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu với trang thiết bị hiện đại, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư hạng mục Trung tâm cửa khẩu gắn với các hoạt động chức năng của cửa khẩu giai đoạn 2015 - 2020 ước tính là gần 2.400 tỷ đồng (trong đó vốn trung ương là 1.198 tỷ đồng, vốn đấu giá đất trong khu vực là 239 tỷ đồng, còn lại 958 tỷ đồng là các nguồn vốn hợp pháp khác), được chia thành 3 giai đoạn ưu tiên đầu tư (2015 - 2017; 2018 - 2019; 2019 -2020).

 

Theo Đề án được phê duyệt, kết cấu hạ tầng thiết yếu của các hoạt động chức năng của Trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay là những hạng mục quan trọng, bắt buộc phải đầu tư để đảm bảo hoạt động giao thương hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu được thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả, nên nguồn vốn đầu tư hạng mục này được huy động chủ yếu từ ngân sách trung ương. Đối với các hạng mục hạ tầng trung tâm trung chuyển hàng hóa gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ là những hạng mục cần có đối với hoạt động về lâu dài, ổn định của cửa khẩu, nên có thể huy động từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác (như đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn PPP, tư nhân). 

T.T

ngocthanh