Gần 130 tỷ đồng xây Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Chúc vừa ký Quyết định số 1511/QĐ-CT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa
Gần 130 tỷ đồng xây Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Chúc vừa ký Quyết định số 1511/QĐ-CT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô. 

 

Với tổng mức đầu tư 129.366 triệu đồng, Dự án bao gồm các hạng mục xây dựng Nhà khoa truyền nhiễm, Nhà khoa chống nhiễm khuẩn, Nhà lưu bệnh nhân, Khoa dinh dưỡng… Đơn vị chủ đầu tư của Dự án là Sở Y tế Vĩnh Phúc.

 

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt, có 7 gói thầu sẽ được thực hiện. Trong đó, có 2 gói thầu chính thuộc phần xây lắp và thiết bị trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng. 

 

Trước đó, tổng mức đầu tư của Dự án này là hơn 230 tỷ đồng, nhưng do gặp khó khăn trong công tác bố trí vốn, nên Dự án đã bị điều chỉnh lại tổng mức đầu tư. Trong đó, có hạng mục xây dựng một công trình của Dự án từ 9 tầng phải cắt giảm còn 6 tầng.

 BK

ngocthanh