FDI đăng ký mới tăng mạnh so với 9 tháng đầu năm 2014

Số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, nhìn chung, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm 2015 có sự gia tăng đột biến cả về tổng số vốn đăng ký
FDI đăng ký mới tăng mạnh so với 9 tháng đầu năm 2014

Số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, nhìn chung, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm 2015 có sự gia tăng đột biến cả về tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung thêm, số lượng dự án, số vốn thực hiện so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Cụ thể, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký mới và bổ sung thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 20/9/2015, cả nước có 1.432 dự án đăng ký mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,03 tỷ USD, tăng hơn 44,5% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân của các dự án FDI trong 9 tháng đầu năm 2015 tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 9,65 tỷ USD. Như vậy, trung bình mỗi tháng, khu vực này giải ngân hơn 1 tỷ USD.

 

Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 9 tháng ước đạt 85,2 tỷ USD, tăng 15,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 (chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước); nhập khẩu đạt 73,29 tỷ USD (chiếm 58,8% tổng kim ngạch nhập khẩu). Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2015, khu vực này xuất siêu 11,9 tỷ USD.

IMG

Lý giải sự tăng đột biến về thu hút và giải ngân FDI tại Việt Nam so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, là do trong tháng 8 và tháng 9 có một số dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quy mô lớn như dự án Nhà máy Điện Duyên Hải 2 với tổng vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD của nhà đầu tư Malaysia đầu tư tại Trà Vinh; dự án Công ty SamSung Display Việt Nam của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD tại Khu công nghiệp Bắc Ninh. Với kết quả này, Bắc Ninh đã trở thành địa phương dẫn đầu trong 9 tháng đầu năm 2015 về thu hút FDI, và đưa Trà Vinh từ vị trí 19 lên vị trí thứ 3, đứng sau TP.HCM.

 

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, đây là một chuyển biến tích cực của nền kinh tế. Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đã được gia tăng nhờ sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với nhiều hiệp định thương mại tự do song, đa phương đã, đang và sẽ được ký kết cũng như sắp sửa có hiệu lực; cùng với những nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian qua. Với kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm, mục tiêu thu hút hơn 12 tỷ USD vốn FDI trong năm nay có nhiều khả năng là sẽ đạt được.

Trần Nam

ngocthanh