FDI của Hồng Kông đứng thứ 6 tại Việt Nam

(BĐT) - Bộ KH&ĐT cho biết, lũy kế đến tháng 4/2016, Hồng Kông xếp thứ 6 trong 114 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với 1.018 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 16 tỷ USD.

Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2016, Hồng Kông đã có 34 dự án mới với vốn đăng ký cấp mới là 195,63 triệu USD và 21 dự án tăng vốn với vốn đăng ký tăng thêm là 160,7 triệu USD.

Hiện đa phần các dự án của Hồng Kông tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 502 dự án và 7,6 tỷ USD tổng vốn đầu tư.              

Việt Lê