EVNSPC đầu tư hơn 700 tỷ đồng cho lưới điện Trà Vinh

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang triển khai kế hoạch đầu tư hơn 700 tỷ đồng xây dựng mới và cải tạo nâng cấp nhiều công trình để phát triển hệ thống lưới điện tỉnh Trà Vinh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2018, EVNSPC sẽ xây dựng 6 công trình trọng điểm tại tỉnh này. Trong đó, có 5 công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017 là: Trạm biến áp Trà Cú và đường dây 110 kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải có vốn đầu tư 248 tỷ đồng; Trạm biến áp Cầu Ngang và đường dây đấu nối dài 1 km có vốn đầu tư 43 tỷ đồng; cải tạo Trạm biến áp 110 kV Trà Vinh, vốn đầu tư 12 tỷ đồng; phân pha dây dẫn đường dây 110 kV Trà Vinh đến Vĩnh Long, vốn đầu tư 119 tỷ đồng; lộ ra 110 kV của Trạm biến áp Trà Vinh, vốn đầu tư 34 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án Cung cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh, một dự án trọng điểm của EVNSPC tại Trà Vinh có tổng vốn đầu tư 307 tỷ đồng sẽ được đơn vị này triển khai trong giai đoạn từ nay đến 2020.

Hiện tại, Trà Vinh có hơn 261.000 hộ dân sử dụng điện, đạt tỷ lệ 98%.

Trần Tuyết

Tin liên quan