EVNSPC đầu tư cho hệ thống điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(BĐT) - Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) sẽ đầu tư 2.747 tỷ đồng để thực hiện các công trình lưới điện 220kV, 110kV và lưới điện phân phối tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số vốn đầu tư này gấp gần 3 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Theo EVNSPC, trong những năm gần đây, nhu cầu phụ tải tại Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục tăng cao, trung bình từ 8-10%/năm. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, thời gian qua, EVNSPC và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường đầu tư mới và nâng cấp sửa chữa các trạm biến áp, hệ thống lưới điện, đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Phi, Trưởng ban Ban Kế hoạch EVNSPC cho biết, năm 2016, EVNSPC dự kiến bố trí 393 tỷ đồng đầu tư cho hệ thống lưới điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, EVNSPC cũng sẽ đầu tư khoảng 196 tỷ đồng để cải tạo 303km đường dây hạ áp và xây dựng mới 136,36km đường dây trung áp nhằm phát triển lưới điện phụ tải tưới tiêu trong toàn tỉnh này.

 

H.B