EVN: Thị trường điện hoạt động ổn định, liên tục trong nửa đầu năm

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện có 59 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện thuộc 50 đơn vị phát điện với tổng công suất khoảng 14.000 MW, chiếm 37,5% công suất toàn hệ thống
EVN: Thị trường điện hoạt động ổn định,  liên tục trong nửa đầu năm

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện có 59 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện thuộc 50 đơn vị phát điện với tổng công suất khoảng 14.000 MW, chiếm 37,5% công suất toàn hệ thống. Dù vận hành trong mùa khô với điều kiện phức tạp về thời tiết, thuỷ văn và cung cấp khí, các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia thị trường điện vẫn tuân thủ đúng quy định về chào giá, quy định về thị trường điện. Thị trường điện hoạt động ổn định, liên tục, không có thời điểm nào phải ngừng.

 

EVN đánh giá, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm nay, hệ thống điện được vận hành hợp lý. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh điện năng bám sát diễn biến tình hình cấp khí, than và thời tiết thuỷ văn cũng như nhu cầu phụ tải điện từng tuần, từng tháng, đảm bảo tính kinh tế của hệ thống điện.

 

Tập đoàn và các nhà máy thủy điện đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi và các địa phương vận hành điều tiết các hồ thủy điện đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu, nhu cầu tẩy mặn của các địa phương vùng hạ du, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang bị khô hạn nghiêm trọng, kéo dài.

 

Trong thời gian tới, EVN tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thanh toán trên thị trường điện cho các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện; hoàn thành và báo cáo Hội đồng thành viên EVN về đề án Đưa các nhà máy thủy điện đa mục tiêu tham gia thị trường điện để trình Bộ Công Thương/Cục Điều tiết điện lực thông qua. Đồng thời, EVN triển khai xây dựng đề án Đào tạo, đề án Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện bán buôn sau khi thiết kế chi tiết thị trường điện bán buôn được phê duyệt.

Trần Kiên

ngocthanh