EVN hoàn thành thoái vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, tính đến hết tháng 10/2015, EVN đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance),
EVN hoàn thành thoái vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, tính đến hết tháng 10/2015, EVN đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance), giảm xuống còn 15% vốn điều lệ của EVNFinance theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

EVN cũng đã thoái toàn bộ  vốn tại Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS), hoàn thành bán đấu giá 40.001.000 cổ phần Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 21,27% xuống còn 8,67% vốn điều lệ của ABBank.

Theo Đề án Tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012 - 2015, EVN  phải thực hiện thoái vốn và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần (CTCP) đến hết năm 2015.

Cho tới hết năm 2014, EVN đã hoàn thành công tác thoái toàn bộ vốn ở 3 doanh nghiệp bất động sản là CTCP Đầu tư xây dựng Điện lực Việt Nam, CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina và CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung  bằng hình thức đấu giá công khai với giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá.

Dự kiến, trong tháng 11 này, EVN sẽ tiếp tục thực hiện thoái phần vốn còn lại tại ABBank và hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá công khai cổ phần tại Công ty CP Bảo hiểm toàn cầu (GIC).

 T.T

ngocthanh