Duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh công trình cầu An Thành và đường hai đầu cầu (Hải Dương)

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình cầu An Thành và đường hai đầu cầu thuộc dự án Đường tránh thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh công trình  cầu An Thành và đường hai đầu cầu (Hải Dương)

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình cầu An Thành và đường hai đầu cầu thuộc dự án Đường tránh thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

 

Thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung Công trình do Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ lập, Sở Giao thông vận tải Hải Dương thẩm định, trình UBND tỉnh Hải Dương với các nội dung cơ bản như: Điều chỉnh thiết kế xử lý kỹ thuật nền đường, thuộc khu vực Bệnh viện Kim Thành cũ (do mặt bằng nền móng của công trình bệnh viện sau khi phá dỡ không đồng nhất về kết cấu); bổ sung 1 cống tròn để cấp nước tưới cho 2,5 ha lúa bên trái tuyến phục vụ canh tác của nhân dân trong giai đoạn chưa thực hiện khai thác quỹ đất tại diện tích này.

 

Trong dự toán điều chỉnh bổ sung Công trình có điều chỉnh cả giá trị gói thầu xây lắp.

 BK

ngocthanh