Dừng thi công đường để điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng - Sa Pa

UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu chủ đầu tư (Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng) tạm dừng thi công tuyến đường N1a thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng tại thị trấn Sa Pa. Đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch
Dừng thi công đường để điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng - Sa Pa

UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu chủ đầu tư (Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng) tạm dừng thi công tuyến đường N1a thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng tại thị trấn Sa Pa. Đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, trong đó tập trung làm rõ phương án điều chỉnh tuyến, quy mô xây dựng của tuyến đường N1a cho phù hợp với địa hình, môi trường và cảnh quan khu vực…, báo cáo với UBND Tỉnh trước ngày 10/9/2015. 

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu, trong thời gian điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, giao Sở Xây dựng Lào Cai thu hồi Văn bản số 1626/SXD-HTKT ngày 31/7/2015 về việc gia hạn Giấy phép xây dựng lần 1 công trình Tuyến đường N1a Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng; UBND huyện Sa Pa và Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng phải tăng cường thực hiện công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng khu vực Hàm Rồng, nhất là khu vực dọc 2 bên tuyến đường N1a, tránh làm phá vỡ cảnh quan và môi trường sinh thái đô thị…

 

Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng được xây dựng từ năm 1996, với diện tích khoảng 150ha, tại trung tâm thị trấn Sa Pa. Khu du lịch này có đường đi lên nằm phía sau nhà thờ đá Sa Pa, hiện do Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng chịu trách nhiệm tôn tạo và quản lý. 

BK

ngocthanh