Đưa Nhà máy Điện sinh khối An Khê công suất 95 MW vào quy hoạch

Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê có tổng công suất 95 MW vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016 - 2017.
Đưa Nhà máy Điện sinh khối An Khê công suất 95 MW vào quy hoạch

Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê có tổng công suất 95 MW vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016 - 2017.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư - Công ty CP Đường Quảng Ngãi làm rõ các vấn đề lưu ý của các bộ, ngành và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình lập, phê duyệt Dự án đầu tư theo quy định; đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng Dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.

 

Hiện Nhà máy Đường An Khê của Công ty CP Đường Quảng Ngãi có công suất 12.000 tấn mía/ngày và đã có nhà máy điện công suất 29 MW cấp điện tự dùng cho Nhà máy Đường An Khê. 

 

Theo Báo cáo bổ sung quy hoạch, khi công suất nhà máy được mở rộng, nâng công suất lên 18.000 tấn mía/ngày thì hàng năm nhà máy đường sử dụng 1.920.000 tấn nguyên liệu và lượng bã mía sinh ra hàng năm khoảng 614.400 tấn. Dự kiến, lượng bã mía sử dụng cho các lò hơi sản xuất đường và nhà máy điện hiện có là 114.400 tấn/năm; lượng bã mía còn lại là 500.000 tấn/năm sẽ sử dụng cho nhà máy điện mới có công suất 95 MW.

TH-CD

ngocthanh