Đưa công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng

Đây là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam vừa diễn ra.
Đưa công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng

Đây là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam vừa diễn ra.

IMG

Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam hoạt động theo hình thức lắp ráp đơn giản, chưa chế tạo được các cụm chi tiết quan trọng như động cơ, hộp số, cụm truyền động...

 Ảnh: Tất Tiên

Theo đánh giá, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian vừa qua đã đạt một số kết quả nhất định, nhưng chưa đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Phần lớn các doanh nghiệp (DN) sản xuất, lắp ráp ô tô còn chủ yếu hoạt động theo hình thức lắp ráp đơn giản, chưa chế tạo được các cụm chi tiết quan trọng như động cơ, hộp số, cụm truyền động; cơ chế, chính sách cho phát triển công nghiệp ô tô thời gian qua chưa phù hợp, chưa tạo động lực cho phát triển ngành. 

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong Chiến lược và Quy hoạch đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô. Cụ thể, đối với những nội dung liên quan đến khuyến khích sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần nêu rõ nội dung, tiến độ; những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ, đề xuất giao các bộ, ngành thực hiện; trường hợp thuộc thẩm quyền Quốc hội thì đề xuất giao các cơ quan liên quan chuẩn bị trình Quốc hội theo quy định. Đối với những nội dung liên quan đến thuế thu nhập DN và thuế tiêu thụ đặc biệt cần điều chỉnh, sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án sửa đổi chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập DN, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Đối với dự án có quy mô lớn, sản xuất các dòng xe ưu tiên và dự án sản xuất các cụm chi tiết quan trọng, Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập DN ưu đãi hơn quy định hiện hành. Mức ưu đãi đối với từng dự án cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 9/6/2014. Chiến lược nhằm mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô thế giới.

 TH-CD

ngocthanh