Đưa 2 dự án tu bổ di tích tại Kon Tum vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đặng Thị Bích Liên vừa có ý kiến về việc hỗ trợ đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích
Đưa 2 dự án tu bổ di tích tại Kon Tum vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đặng Thị Bích Liên vừa có ý kiến về việc hỗ trợ đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum và Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

Bà Đặng Thị Bích Liên cho biết, Bộ VHTT&DL đã hỗ trợ tỉnh Kon Tum đầu tư đối với 2 di tích trên trong giai đoạn 2010 - 2015. Để có thể tiếp tục triển khai hỗ trợ đầu tư các dự án, bà Đặng Thị Bích Liên đề nghị tỉnh Kon Tum cần rà soát việc thực hiện kinh phí, trên cơ sở đó, chủ động tính toán nhu cầu và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn  5 năm (2016 - 2020) theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Ngoài ra, bà Đặng Thị Bích Liên cũng đề nghị tỉnh Kom Tum làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 2 di tích lịch sử nêu trên.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc với Bộ VHTT&DL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, ông Nguyễn Đức Tuy đề nghị Bộ VHTT&DL hỗ trợ tỉnh Kon Tum thực hiện 2 dự án tu bổ nêu trên.

BK

ngocthanh