Dự kiến xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại đảo Lý Sơn

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất về chủ trương để Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) lập phương án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại địa điểm Hang Câu và Bãi xỉ than
Dự kiến xây dựng  Khu nghỉ dưỡng cao cấp  tại đảo Lý Sơn

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất về chủ trương để Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) lập phương án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại địa điểm Hang Câu và Bãi xỉ than thuộc thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi  yêu cầu, Saigontourist làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi để được hướng dẫn hoàn thành các thủ tục liên quan đến lập phương án đầu tư, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Sơn; Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn đến năm 2020 và các quy hoạch liên quan khác đã được phê duyệt. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, Saigontourist cần xây dựng phương án đầu tư cụ thể, trong đó phải xác định rõ vị trí, quy mô, cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác…, gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến trước khi nhà đầu tư thực hiện. 

 

Được biết, vào tháng 9/2014, dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm xuyên biển chính thức được vận hành. Từ đó đến nay, tình hình thu hút đầu tư vào huyện đảo này cũng đạt được những kết quả khả quan. Trong một năm hòa lưới điện quốc gia, Lý Sơn đã có hơn 50 doanh nghiệp đăng ký đầu tư các ngành nghề ở đảo, các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đặc biệt du lịch cũng có sự tăng trưởng rất nhanh so với cùng kỳ. 

BK

ngocthanh