Dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đảm bảo tiến độ

Theo Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn Đinh Văn Ngọc, hiện nay dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang được triển khai đúng tiến độ. Vừa qua, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Dự án mở rộng Nhà máy  Lọc dầu Dung Quất đảm bảo tiến độ

Theo Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn Đinh Văn Ngọc, hiện nay dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang được triển khai đúng tiến độ. Vừa qua, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tiến hành mở thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế tổng thể của Dự án; hiện các hạng mục khác như đền bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ, khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế tổng thể... cũng đang được triển khai theo tiến độ đề ra. 

 

Cũng theo ông Đinh Văn Ngọc, trong 6 tháng đầu năm 2015, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành liên tục và ổn định ở công suất trên 102% so với thiết kế. Trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến vào sản xuất, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tiết giảm được 200 tỷ đồng từ chi phí đầu vào, tồn kho, tối ưu hóa sản xuất. Kết quả nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của Công ty là 13.509 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch 6 tháng và bằng 84% kế hoạch năm 2015.

 

Trong 6 tháng cuối năm, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phấn đấu đạt và vượt kế hoạch và duy trì ổn định sản xuất như 6 tháng đầu năm cả về sản lượng và lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu này, Công ty kiến nghị với Chính phủ sớm có chính sách mới về thuế xuất nhập khẩu, tìm kiếm hợp đồng dầu thô dài hạn, tăng cường tiêu thụ xăng E5 RON 92 và quản trị rủi ro.

BK - MT

ngocthanh