Dự án Đường sắt Yên Viên - Cái Lân đội vốn hơn 2.000 tỷ đồng

(BĐT) - Dự án Đường sắt Yên Viên - Cái Lân có tổng mức đầu tư ban đầu gần 7.700 tỷ đồng, bị dừng thi công từ năm 2011 do thiếu vốn. Hiện, ngoài Tiểu dự án Hạ Long - cảng Cái Lân (tổng mức đầu tư 1.510 tỷ đồng) được hoàn thành, 3 tiểu dự án còn lại đang thực hiện dở dang, nhiều hạng mục phải “đắp chiếu” bảo quản.

Theo Bộ GTVT, đến nay, Dự án đã được bố trí 4.536 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 7.663 tỷ đồng được phê duyệt. Nhưng để tiếp tục hoàn thành, Dự án cần phải bố trí thêm gần 5.268 tỷ đồng từ nay đến năm 2020 (được phân kì đầu tư giai đoạn 1 (2017 - 2020) khoảng 4.041 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2021 - 2022) khoảng 1.204 tỷ đồng). Như vậy, tổng mức đầu tư Dự án hiện đã vọt lên khoảng 9.804 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn, Bộ GTVT đã đề nghị Chính phủ cho phép tìm nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hoàn thành dự án trên.

Hoàng Minh