Dự án Đường giao thông Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội: Còn một số tồn tại trong quản lý chất lượng công trình

Theo Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội về công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án “Đường giao thông Long Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai” do UBND xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư,
Dự án Đường giao thông Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội: Còn một số tồn tại trong quản lý chất lượng công trình

Theo Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội về công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án “Đường giao thông Long Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai” do UBND xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư, việc thực hiện dự án này vẫn còn một số tồn tại trong quản lý chất lượng công trình.

 

Dự án “Đường giao thông Long Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai” có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 15.726.009.000 đồng. Dự án được khởi công ngày 20/11/2010 và hoàn thành ngày 8/7/2011, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 12/8/2011.

 

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công tác lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu của Dự án cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Gói thầu chính của Dự án là Gói thầu số 5: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành An.

 

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, Đoàn thanh tra cho biết, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công của Dự án thì khối lượng nhà thầu xây lắp đã quyết toán còn chênh lệch với khối lượng thi công thực tế đối với các hạng mục: khối lượng bê tông mặt đường chồng lấn rãnh là 6,1m3, khối lượng cấp phối đá dăm loại 1 do cống chiếm chỗ là 1m3, khối lượng cấp phối đá dăm loại 2 do cống chiếm chỗ là 2,5 m3 và khối lượng đất đắp K95 mang rãnh chồng lấn với đất đắp nền đường là 150 m3. 

 

Kiểm tra hồ sơ chất lượng, Đoàn thanh tra cũng phát hiện hồ sơ quản lý chất lượng của đơn vị thi công còn thiếu nhiều giấy tờ quan trọng như kết quả thí nghiệm tần suất của xi măng PCB 30 Vinakansai, gạch đặc xây rãnh, cát vàng, đá 1x2, đá 2x4, đất đắp K95, cấp phối đá dăm loại 1, cấp phối đá dăm loại 2; chứng chỉ của xi măng PCB 30 Vinakansai, gạch đặc xây rãnh; biên bản nghiệm thu thiết bị, máy thi công trước khi đưa vào sử dụng.

 

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn cho Dự án. Theo đó, chủ đầu tư chưa rà soát kỹ hồ sơ thiết kế thẩm tra dẫn đến khi thi công thực tế phải bổ sung khối lượng. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hợp Thành thực hiện khảo sát hiện trạng và thiết kế xây dựng công trình chưa hợp lý, vi phạm Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Cường Thịnh chưa hoàn thành vai trò được giao dẫn đến các sai lệch về khối lượng trong công tác thanh quyết toán công trình, thiếu biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi đưa vào thi công, vi phạm quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. Trong quá trình giám sát, tư vấn giám sát cũng chưa kiểm soát chặt chẽ về công tác hoàn thiện hồ sơ chất lượng công trình của nhà thầu như nghiệm thu các loại vật tư đưa vào sử dụng, vi phạm quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

 

Theo Kết luận thanh tra, do các tồn tại nêu trên đến nay đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Đoàn thanh tra không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính, mà chỉ kiến nghị thu hồi giá trị quyết toán. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội giao Thanh tra Sở thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Xây dựng là 12.423.000 đồng đối với Công ty TNHH Xây dựng Thành An là đơn vị thi công Gói thầu số 5. 

Nguyệt Minh

ngocthanh