Đồng ý ứng vốn cho dự án Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam)

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc ngân sách trung ương ứng vốn cho tỉnh Hà Nam để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng
Đồng ý ứng vốn cho dự án  Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam)

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc ngân sách trung ương ứng vốn cho tỉnh Hà Nam để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ tỉnh Hà Nam theo quy định.

 

UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung báo cáo khối lượng hoàn thành của Dự án; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc thanh toán vốn theo đúng quy định.

 

Khu du lịch Tam Chúc có vị trí đặc biệt là gạch nối giữa Khu du lịch chùa Hương với khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc tạo thành một quần thể các khu du lịch sinh thái vùng ngập nước.

Minh Hiếu

 

ngocthanh