Đồng Nai thu hồi dự án của nhà đầu tư Anh

(BĐT) - Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai vừa yêu cầu Công ty TNHH King May Craft liên hệ với Ban để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án. Dự án bị thu hồi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 25/3/2005. Địa điểm thực hiện Dự án là KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án đã ngừng hoạt động từ tháng 2/2012 mà không rõ lý do. Nhà đầu tư Dự án là Công ty King May Handicraft Co.,Ltd, có trụ sở tại quần đảo British Virgin Islands thuộc Vương quốc Anh.               

Phan Ngọc