Đồng Nai: Phấn đấu vào top những địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư

(BĐT) - Trong tháng 1/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án cấp mới và 1 dự án điều chỉnh vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn 879 tỷ đồng.
Đồng Nai: Phấn đấu vào top những địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư

Trong 3 dự án cấp mới, có 2 dự án ngoài khu công nghiệp (KCN) với vốn đăng ký 219 tỷ đồng và 1 dự án trong KCN có vốn đăng ký 610 tỷ đồng; 50 tỷ đồng còn lại thuộc về 1 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 693 dự án với tổng vốn đầu tư 193.845,3 tỷ đồng. Trong đó, số dự án còn hiệu lực là 656 dự án với tổng vốn 164.106,7 tỷ đồng và đã thu hồi 37 dự án với tổng vốn thu hồi  29.738,6 tỷ đồng.

Theo Sở KH&ĐT Đồng Nai năm 2017, tỉnh Đồng Nai tiếp tục phấn đấu để lọt vào danh sách những địa phương cao nhất nước trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước.

Ngô Ngãi