Đồng Nai loại bỏ hơn 1.000 dự án khỏi quy hoạch

Riêng 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi 27 dự án quy hoạch treo, trong đó có 15 dự án quy hoạch khu dân cư.
Dự án xây dựng đường nối hương lộ 10, tỉnh Đồng Nai.
Dự án xây dựng đường nối hương lộ 10, tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa cho biết, trong các năm 2016 - 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra khỏi quy hoạch hơn 1.000 dự án, với diện tích gần 17.800 ha. Trong đó, xóa quy hoạch 770 dự án phát triển hạ tầng, giao thông có diện tích hơn 3.700 ha; xóa quy hoạch 63 dự án khu dân cư có diện tích hơn 1.400 ha...

Bên cạnh đó, nhiều quy hoạch về dự án sản xuất vật liệu xây dựng, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ… cũng sẽ được tỉnh Đồng Nai xóa quy hoạch.

Địa phương này cũng tiến hành điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch của 556 dự án hiện hữu với gần 2.000 ha, giảm diện tích quy hoạch thu hồi đất, trả lại quyền lợi cho người dân có đất trong dự án. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi 27 dự án quy hoạch treo, trong đó có 15 dự án quy hoạch khu dân cư.

Theo Quang Hưng
Đầu tư