Đồng Nai: Đưa vào sử dụng đường dây 110kV

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vừa tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công và đưa vào sử dụng công trình đường dây 110kV 2 mạch Hyosung vào Trạm biến áp Hyosung 2 thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Công trình có tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng, giải ngân từ nguồn vốn khấu hao cơ bản của Công ty. Khởi công ngày 30/3/2016, đường dây 110kV Hyosung khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng cung cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Hyosung 2, đảm bảo cung cấp điện mở rộng sản xuất của Công ty TNHH Hyosung thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5.      

Hải Bình