Đồng Nai: Cấp phép cho 2 dự án FDI vào KCN Bàu Xéo

(BĐT) - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) là Công ty TNHH Powerknit Việt Nam và Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 110 triệu USD.
Đồng Nai: Cấp phép cho 2 dự án FDI vào KCN Bàu Xéo

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư của Công ty TNHH Powerknit Việt Nam và Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam là Precious Full Investment Limited. Công ty TNHH Powerknit Việt Nam có tổng vốn đầu tư 60 triệu USD sẽ xây dựng nhà máy sản xuất mặt giày, mặt giày dệt kim với công suất đạt 10.200.000 sản phẩm/năm. Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam sẽ đầu tư 55 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất đế giày với công suất đạt 30 triệu sản phẩm/năm, tương đương 1.200 tấn/năm.

Đây là 2 dự án FDI có vốn đầu tư lớn nhất từ đầu năm 2017 đến nay vào KCN Đồng Nai. 2 dự án này sẽ được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 12/2017.

Với 2 dự án đầu tư mới này, thu hút vốn FDI vào các KCN Đồng Nai từ đầu năm đến nay đạt 158 triệu USD, đạt 15,8% so với kế hoạch của tỉnh Đồng Nai đặt ra là khoảng 1 tỉ đô la Mỹ. Số vốn này bao gồm 6 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký là hơn 122,7 triệu USD và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là hơn 36,1 triệu USD.

Gia An