Đồng Nai ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, thông qua Chương trình, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ các DN trên địa bàn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khoa học; tạo dựng các mô hình DN năng suất, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

V.Huyền

Tin liên quan