Đối thoại cấp kỹ thuật Việt Nam - JBIC lần thứ 5 về PPP

Hôm nay (ngày 8/9), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đối thoại cấp kỹ thuật Việt Nam - Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) lần thứ 5 nhằm trao đổi kinh nghiệm đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Đối thoại cấp kỹ thuật Việt Nam - JBIC lần thứ 5 về PPP

Hôm nay (ngày 8/9), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đối thoại cấp kỹ thuật Việt Nam - Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) lần thứ 5 nhằm trao đổi kinh nghiệm đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

 

Tham gia Đối thoại, về phía Việt Nam, cùng với đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như Cục Quản lý đấu thầu, Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Kinh tế công nghiệp, có đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía Nhật Bản có đại diện Vụ Tài chính điện và năng lượng mới II, Vụ Tài chính hạ tầng cơ sở xã hội thuộc JBIC và Văn phòng đại diện JBIC tại Hà Nội.

 

Đối thoại cấp kỹ thuật lần này nằm trong khuôn khổ Khung đối thoại về PPP giữa Việt Nam và JIBIC được ký kết vào tháng 3/2013. Bên cạnh các cuộc đối thoại cấp cao, các cuộc đối thoại cấp kỹ thuật được tổ chức nhằm trao đổi cụ thể hơn về những vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án PPP trong từng lĩnh vực. 

 

Tại Đối thoại cấp kỹ thuật lần thứ 5 này, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với những bài học thành công cũng như thất bại của một số quốc gia khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nước; các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án PPP và khả năng tài trợ của JIBIC đối với các dự án PPP lĩnh vực nước tại Việt Nam trong thời gian tới.

 

Từ những kinh nghiệm quốc tế đó, hai bên sẽ trao đổi, thảo luận về việc xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có Thông tư hướng dẫn đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nước (Bộ Xây dựng), Thông tư hướng dẫn đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực năng lượng (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương)…

Trần Nam

ngocthanh