Đốc thúc triển khai báo cáo tình hình đầu tư công trực tuyến

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hàng tháng trực tuyến trên Hệ thống tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn và http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nội dung quy định chế độ báo cáo này thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan chỉ đạo các đơn vị chức năng và các chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả vốn trái phiếu chính phủ) đến ngày 20 hàng tháng theo từng dự án, thời gian báo cáo trước ngày 22 hàng tháng; đồng thời báo cáo tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả trái phiếu chính phủ) trước ngày 25 hàng tháng.

Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến ngày 6/8/2018, vẫn có 3 tỉnh chưa thực hiện báo cáo trên theo quy định là Khánh Hòa, Tiền Giang, Trà Vinh và 15 bộ, ngành chưa báo cáo.

Bích Thảo