Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư ra nước ngoài

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết tháng 4/2015, Việt Nam đã có tổng số 962 dự án đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN)
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư ra nước ngoài

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết tháng 4/2015, Việt Nam đã có tổng số 962 dự án đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 15 tỷ USD; có 115 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 5 tỷ USD. Như vậy, tính cả vốn đăng ký mới và tăng thêm từ hoạt động ĐTRNN tính đến nay là 20 tỷ USD.

 

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, hoạt động ĐTRNN của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ tăng ở các thị trường truyền thống là Lào, Campuchia…, mà còn phát triển nhanh tại các thị trường khác như Malaysia, Myanmar, Hoa Kỳ… 

 

Đánh giá về hoạt động ĐTRNN của doanh nghiệp Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, hoạt động ĐTRNN của doanh nghiệp Việt Nam đã có tính đa dạng hơn so với thời gian trước, cả thị trường đầu tư lẫn lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh dòng vốn đầu tư của Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước như: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel); Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk); các công ty con của Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG)…, đầu tư của khối tư nhân, nhất là đầu tư của cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng tăng. Trong năm 2014, có 12,5% dự án ĐTRNN được cấp Giấy chứng nhận ĐTRNN là của nhà đầu tư cá nhân, 76% dự án của các công ty tư nhân, trong đó, nhiều doanh nghiệp đã có tên tuổi.

 T.H

ngocthanh