Doanh nghiệp vẫn kêu về thủ tục thuế và hải quan

Tọa đàm “Cải cách trong lĩnh vực thuế - hải quan, cảm nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Doanh nghiệp vẫn kêu  về thủ tục thuế và hải quan

Tọa đàm “Cải cách trong lĩnh vực thuế - hải quan, cảm nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại TP.HCM ngày 14/10 đã ghi nhận nhiều ý kiến của các doanh nghiệp về cải cách các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế và hải quan.

IMG

Việc chậm ban hành các thông tư hướng dẫn đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng khi tiến hành điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thuế và hải quan

 Ảnh: Tiên Giang

Theo VCCI TP.HCM, khảo sát về mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với lĩnh vực thuế, hải quan cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập trong các văn bản pháp luật cũng như khâu triển khai chưa đồng bộ thủ tục hoàn thuế, chế độ hạch toán, thiếu đồng bộ thông tin lệ phí tờ khai, thông quan tự động chưa thật sự phát huy hiệu quả...

 

Tại Tọa đàm, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chia sẻ những bất cập trong quá trình cải cách thủ tục hành chính thuộc hai lĩnh vực này. Việc chậm ban hành các thông tư hướng dẫn đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng khi tiến hành điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thuế và hải quan. 

 

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, tại một số địa phương, hạ tầng viễn thông của hải quan chưa hoàn thiện, đường truyền chưa đồng bộ, dẫn tới bị nghẽn, làm chậm việc thông quan. Các doanh nghiệp cũng có chung nhận định, hiện nay, sự kết nối giữa cơ quan hải quan địa phương với kho bạc, ngân hàng thương mại chưa được khai thông, chưa liên kết đồng bộ. Điều này dẫn đến việc kéo dài thời gian, thậm chí gây ra nhiều khó khăn, phiền toái cho doanh nghiệp khi mở tờ khai, bị “bêu” tên nộp chậm một cách oan ức.

 

Theo ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCI TP.HCM, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 - 2016 cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Thuế và hải quan là 2 lĩnh vực thời gian qua không ngừng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng nhiều tiến bộ về công nghệ thông tin (CNTT) để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ những phản hồi của doanh nghiệp cho thấy, cần tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản hướng dẫn, cải thiện hạ tầng CNTT đồng bộ và nâng cao tính tích hợp để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng như các thủ tục hải quan một cách thuận lợi nhất. “Nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực thuế và hải quan sẽ góp phần rất lớn để cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của quốc gia”, ông Võ Tân Thành nhấn mạnh.

V.Huyền

ngocthanh