Doanh nghiệp TP.HCM đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng vào Long An

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, hiện nay có gần 100 doanh nghiệp của TP.HCM đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn Tỉnh, với tổng vốn đầu tư trên 26.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp TP.HCM đầu tư  hơn 26.000 tỷ đồng vào Long An

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, hiện nay có gần 100 doanh nghiệp của TP.HCM đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn Tỉnh, với tổng vốn đầu tư trên 26.000 tỷ đồng. Trong đó, có 34 doanh nghiệp đang đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng tại 23 khu công nghiệp, với tổng diện tích 8.042 ha (chiếm 73,3% tổng diện tích đất đã quy hoạch của 30 khu công nghiệp toàn tỉnh Long An); 4 doanh nghiệp đang đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Long Thành của Tỉnh, với tổng diện tích đăng ký 172,4 ha. Tại các khu nghiệp khác trên địa bàn Long An, đa số cũng đều do các doanh nghiệp tại TP.HCM tham gia đầu tư với 628 dự án, tổng số vốn đầu tư đạt 1.430 triệu USD và 23.350,3 tỷ đồng. 

 

Cùng với những kết quả tích cực đạt được trong thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp TP.HCM,  UBND tỉnh Long An cũng cho biết, Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa tỉnh Long An và TP.HCM được chỉ đạo tập trung vào những lĩnh vực, dự án thiết thực, trọng điểm để triển khai thực hiện. Chương trình đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An, giải quyết công ăn việc làm, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân tại địa phương.

V.Huyền

ngocthanh