Doanh nghiệp châu Âu gia tăng niềm tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Kết quả của khảo sát hàng quý lần thứ 18 về chỉ số môi trường kinh doanh, thực hiện vào tháng 7/2015 của Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) cho thấy, niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng vào
Doanh nghiệp châu Âu gia tăng niềm tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Kết quả của khảo sát hàng quý lần thứ 18 về chỉ số môi trường kinh doanh, thực hiện vào tháng 7/2015 của Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) cho thấy, niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng vào tương lai của doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam tăng nhẹ so với quý trước. 

 

Trong quý II/2015 chỉ số môi trường kinh doanh tăng, đạt mức 77 so với mức 75 của quý trước. Kết quả này cho thấy, các doanh nghiệp Châu Âu tham gia khảo sát đã thể hiện sự gia tăng niềm tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam. “Chúng tôi tin rằng kết quả này có liên quan tới việc kết thúc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU”, ông Michael Behrens, Phó Chủ tịch EuroCham đánh giá.

 

Về tổng quan môi trường kinh doanh, 57% DN nhận định “tốt”, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số phản hồi, tăng đáng kể so với 45% của quý trước. Với chỉ số khảo sát triển vọng tích cực vào môi trường kinh doanh tương lai, phản hồi “tích cực” của quý II/2015 chiếm 55% DN; 27% DN phản hồi “trung bình” (giảm so với 30% của quý trước). Số lượng phản hồi còn lại bao gồm 8% kỳ vọng môi trường kinh doanh sẽ “xuất sắc” và 8% kỳ vọng “xấu”, 1% nhận định “rất xấu”. 

 

Dù các DN châu Âu vẫn còn vài quan ngại về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tuy nhiên nhận định chung là vẫn khả quan. Cụ thể, 52% phản hồi mong đợi triển vọng kinh tế vĩ mô “ổn định và phát triển”; 33% số lượng DN nhận định tình hình “không thay đổi”; 14% số lượng DN nhận định môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục “suy thoái”.

 

Ở một nội dung khảo sát khác, DN châu Âu tham gia khảo sát cho rằng, 6 tháng còn lại của năm 2015, tỷ lệ lạm phát sẽ giảm, còn 3,4% so với 5,25% của quý I/2015.

Hải Bình

ngocthanh