Điều chuyển vốn dự án không thực hiện được

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016.
Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Nhã Chi
Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Nhã Chi

Tại văn bản này, Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển nội bộ, giảm vốn đối với những dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2016 để bổ sung tăng vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 được giao.

“Trường hợp không thể giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 được giao, đề xuất hoàn trả về ngân sách trung ương đối với số vốn kế hoạch ngân sách trung ương và vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2016 đến ngày 31/1/2017 không có khả năng giải ngân”, văn bản của Bộ KH&ĐT nêu rõ.

Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chưa có Báo cáo chi tiết về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2016 theo quy định phải khẩn trương hoàn thiện Báo cáo, trong đó nêu chi tiết Danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ đến ngày 30/9/2016.

Đối với các bộ, ngành, địa phương đến ngày 30/9/2016 mới giải ngân được dưới 50% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ và các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch, Bộ KH&ĐT đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân việc thực hiện và giải ngân chậm, đồng thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến hết kế hoạch năm 2016, các bộ, ngành, địa phương không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao, Chính phủ sẽ nghiêm khắc kiểm điểm người đứng đầu và điều chuyển hoặc cắt giảm toàn bộ số vốn này để thu hồi các khoản vốn ứng trước.               

Hồng Vân