Điều chỉnh vị trí khu công nghiệp Thanh Bình tại Bắc Kạn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh vị trí một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Thanh Bình giai đoạn II tại tỉnh Bắc Kạn (66.6 ha) sang khu vực lân cận
Điều chỉnh vị trí khu công nghiệp Thanh Bình tại Bắc Kạn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh vị trí một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Thanh Bình giai đoạn II tại tỉnh Bắc Kạn (66.6 ha) sang khu vực lân cận. Tổng diện tích đất KCN Thanh Bình giai đoạn II sau khi điều chỉnh được giữ nguyên như Quy hoạch đã được phê duyệt (80,3 ha).

 

KCN Thanh Bình tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

 

Giai đoạn I KCN Thanh Bình đã cơ bản hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. KCN đã thu hút 4 nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà máy sản xuất với tỷ lệ lấp đầy đạt 97%. Tình hình sản xuất, kinh doanh trong KCN được duy trì và phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho gần 500 lao động. 

 

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang mở rộng xây dựng hạ tầng giai đoạn II nhằm thu hút các nhà đầu tư. Với điều kiện thuận lợi từ các hạng mục hạ tầng phục vụ hoạt động của KCN đã hoàn thành như nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 2.500 m3/ngày đêm; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp thoát nước; đường giao thông…

Minh Hiếu

ngocthanh