Điều chỉnh quy mô Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đối với quy mô QL 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha (Km23+908 - Km50+00)
Điều chỉnh quy mô Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đối với quy mô QL 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha (Km23+908 - Km50+00) thuộc tuyến đường Túy Loan - Thạnh Mỹ từ 2 làn xe thành 4 làn xe.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quyết định đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha (Km23+908 - Km50+00), TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

 

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha có chiều dài toàn bộ là khoảng 26 km. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.268 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của khu vực nói chung, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.

T.Tuyết

ngocthanh