Điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch

(BĐT) - Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và Viện Năng lượng thuộc Bộ Công Thương vừa ký hợp đồng lập Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, theo đó dự kiến bổ sung thêm 2 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất lên tới 1.800 MW.

NT2 sẽ phối hợp cùng Viện Năng lượng khẩn trương trình kế hoạch phát triển Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, trong đó đánh giá hiện trạng và quy hoạch phát triển hệ thống điện toàn quốc và khu vực, phân tích cụ thể sự cân bằng cung cầu khí và điện; đề xuất các giải pháp kỹ thuật chính; quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm…                 

Hải Bình