Điều chỉnh quy hoạch sân golf trên địa bàn TP. Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thống nhất liên ngành, trình Thành phố phê duyệt điều chỉnh danh mục 8 sân golf trên địa bàn TP. Hà Nội
Điều chỉnh quy hoạch sân golf trên địa bàn TP. Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thống nhất liên ngành, trình Thành phố phê duyệt điều chỉnh danh mục 8 sân golf trên địa bàn TP. Hà Nội theo hướng bổ sung Danh mục Sân golf Vinpearl Hà Nội tại khu đất bãi ngoài đê sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Đồng thời, giãn tiến độ thực hiện sân golf thuộc dự án Đầu tư Khu du lịch đô thị sinh thái hồ Quan Sơn vào giai đoạn sau năm 2020.

 

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch cập nhật, điều chỉnh bổ sung dự án Sân golf Vinpearl Hà Nội vào quy hoạch khi trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch chuyên ngành thể dục thể thao và du lịch đến năm 2020 đã được Thành phố phê duyệt. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn Công ty CP Vinpearl lập hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Hà Nội, báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo các quy định hiện hành. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về cấp phép quy hoạch, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

T.K

ngocthanh