Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.
Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi Cụm công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành Khu công nghiệp Thành Hải với quy mô diện tích 77,987 ha; điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Cà Ná từ 1.000 ha xuống còn 827,2 ha.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện quy hoạch; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thành lập Khu công nghiệp Thành Hải theo quy định; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng triển khai chậm tiến độ. 

 

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

 TH-CD

ngocthanh