Điều chỉnh Quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý nguyên tắc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng đến năm 2025 trên cơ sở xét đề nghị của UBND Thành phố.
Điều chỉnh  Quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý nguyên tắc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng đến năm 2025 trên cơ sở xét đề nghị của UBND Thành phố.

 

Theo đề nghị của UBND TP. Hải Phòng, Thành phố muốn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ - Cát Hải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó, gồm: bổ sung bến tầu khách du lịch quốc tế và bến cảng hàng lỏng; điều chỉnh vị trí ga tiền cảng ở đảo Cát Hải; bổ sung tính chất đảo Cái Tráp thành cây xanh sinh thái, kết hợp thương mại, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp. Việc bổ sung các nội dung nêu trên là một bước để phát huy thế mạnh tổng hợp của cảng cửa ngõ Lạch Huyện; sử dụng, khai thác tiềm năng khu vực đảo Cái Tráp cho du lịch, nghỉ dưỡng của vùng Bắc Bộ. Theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, các nội dung bổ sung không làm thay đổi lớn đến định hướng phát triển của KKT Đình Vũ - Cát Hải.

 

Để bảo đảm điều chỉnh, bổ sung phù hợp Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hải Phòng tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, tổ chức việc lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2025 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 3/10/2012 với tổng diện tích 22.140 ha và được điều chỉnh mở rộng, bổ sung Khu công nghiệp Tràng Duệ với diện tích 400 ha vào ngày 27/6/2013. Theo Quy hoạch được duyệt, KKT Đình Vũ - Cát Hải sẽ trở thành KKT tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng Duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, hướng tới mục tiêu hình thành cửa ngõ logistics quốc tế với vai trò là trung tâm kinh tế biển của Đông Nam Á thông qua việc xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, bảo đảm chức năng logistics và khu ngoại quan quy mô lớn gắn liền với cảng; từng bước hình thành ngành công nghiệp tiên tiến và các khu đô thị có sức hút, tạo động lực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thủy Dung

ngocthanh