Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

(BĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (VHTT&DL) vừa đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng về Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ VHTT&DL cũng lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần thuyết minh, làm rõ và thống nhất diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ I của hồ Tuyền Lâm; bổ sung các dự án tôn tạo cảnh quan, bảo tồn di tích trong khu vực điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nội dung đánh giá tài nguyên lịch sử, khảo cổ đã được nêu trong hồ sơ. Bên cạnh đó, bổ sung việc đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án hiện hữu trong Khu du lịch để có cơ sở tính toán kỹ hơn tổng vốn đầu tư và xác định phân kỳ đầu tư phù hợp với các nguồn lực.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch, việc xây dựng công trình (cầu, đường, bến thuyền, sân bãi, khách sạn, nhà hàng,...), Bộ VHTT&DL yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng lập hồ sơ thiết kế, gửi đến Bộ thẩm định theo quy định hiện hành về di sản văn hóa.

Bích Khánh