Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai

(BĐT) - Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT mở Chu Lai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và Đồ án theo quy định pháp luật về xây dựng. 

Mai Phương