Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đại An (Hải Dương)

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Đại An (điều chỉnh lần 2).
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đại An (Hải Dương)

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Đại An (điều chỉnh lần 2). 

 

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch sau khi điều chỉnh KCN này là 135,96 ha (giảm 38,26 ha so với quy hoạch đã được duyệt). 

 

KCN Đại An thuộc phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, bao gồm các nhóm ngành nghề theo quy hoạch đã được phê duyệt và có điều chỉnh bổ sung thêm các ngành nghề như: sản xuất lắp ráp thiết bị điện, linh kiện điện tử; cơ khí chế tạo; sản xuất thuốc và thiết bị y tế; chế tác kim cương, sản xuất chất phụ gia công nghiệp…

 

Về Quy hoạch phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất, cơ bản vẫn giữ nguyên phân khu chức năng theo quy hoạch đã được duyệt trước đó, chỉ điều chỉnh ranh giới phía Tây Nam, điều chỉnh ranh giới phía Nam tách 38,589 ha đất thuộc KCN để điều chỉnh mục đích sử dụng đất quy hoạch Khu dân cư… Các chỉ tiêu quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng cơ bản được giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt.

 BK 

ngocthanh