Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực cầu Hồ Kiều II, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Hồ Kiều II thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, TP. Lào Cai vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh cục bộ với lý do bổ sung xây dựng cổng kiểm soát vé, khu để xe,
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực cầu Hồ Kiều II, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Hồ Kiều II thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, TP. Lào Cai vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh cục bộ với lý do bổ sung xây dựng cổng kiểm soát vé, khu để xe, khu vườn hoa… nhằm thực hiện bảo đảm hiệu quả kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) với Cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) và là điểm gửi phương tiện cơ giới và các hoạt động cá nhân khác của khách du lịch trong nước và quốc tế. 

 

Cụ thể, Quy hoạch điều chỉnh 15.330 m2 đất, bao gồm Nhà trung tâm Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đất hạ tầng kỹ thuật, đất vườn hoa cây xanh… thành đất xây dựng Nhà trung tâm Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đất xây dựng bãi đỗ xe, đất xây dựng cổng kiểm soát dân cư… Toàn bộ quỹ đất sau khi điều chỉnh cục bộ sẽ được giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai khai thác, quản lý và sử dụng. 

 

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết; thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt…

 BK

ngocthanh