Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của SHB

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của SHB

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Campuchia thành Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn - Hà Nội Campuchia của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện hành.

T.T

ngocthanh