Điều chỉnh dự án tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Điều chỉnh dự án  tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc  Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, quyết định điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp Dự án vào Danh mục công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 M.H

ngocthanh